Voorwoord

100 jaar Maasvallei

Op 4 maart 1920 werd de Woningvereeniging Amby vanuit de Katholieke Arbeidersbond opgericht. Dit gebeurde op aandringen van arbeiders in de voormalige gemeente Amby vanwege de grote woningnood. De woningvereeniging Amby is de voorganger van Woningstichting Maasvallei. Dit jaar bestaat Maasvallei 100 jaar. We mogen trots zijn dat we als organisatie ons 100-jarig bestaan kunnen vieren, dat is mede te danken aan alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen. Maasvallei heeft een rijke historie. We hebben een jubileumboekje samengesteld om hierop terug te kijken en door te geven aan de volgende generaties. We zijn begonnen met de bouw van acht arbeiderswoningen in de Heukelstraat in Amby in 1929 en uitgegroeid tot een corporatie met 3.739 woningen en studentenkamers in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Beek in 2020. Daarnaast doen we het beheer van 294 woningen voor woningstichting Berg en Terblijt. In de afgelopen 100 jaar is het niet ongebruikelijk dat Maasvallei haar nek uitsteekt met vernieuwende projecten of experimenten. Maasvallei is een relatief kleine speler in Maastricht met grote daden. We zijn flexibel en innovatief. We spelen in op de behoefte van de markt en werken goed samen met onze huurders en stakeholders. We hebben kwalitatief goed bezit op mooie plekken in de stad. Klanttevredenheid en gastvrijheid hebben voor ons de hoogste prioriteit. Daar zetten we ons ook in de toekomst voor in. Trots zijn we op de maatschappelijke bijdrage die we in deze 100 jaar hebben geleverd aan de sociale volkshuisvesting in Maastricht samen met en voor onze huurders.

Alex Meij

Directeur-bestuurder Maasvallei