Trichterveld nadert einde jarenlange herstructurering

Over Trichterveld is al veel gezegd en geschreven. In 2000 is Maasvallei gestart met de herontwikkeling van Trichterveld in de wijk Mariaberg. De naoorlogse noodwoningen verkeerden in slechte staat en voldeden niet meer aan de normen van het hedendaags wooncomfort. Het plan was om de woningen te vervangen door moderne varianten door kleinschalig te slopen zonder gedwongen verhuizingen.

Eind 2013 waren nog maar 38 woningen van de 221 vervangen. Het was niet haalbaar om deze aanpak voort te zetten. De vervanging verliep te traag en bleek veel te duur op deze manier. In 2014 besloot Maasvallei daarom noodgedwongen om over te stappen van stuk voor stuk naar bloksgewijs vernieuwen. Er werden nieuwe types koopwoning en sociale huurwoning geïntroduceerd. Inherent aan deze versnelling was dat mensen verplicht moesten verhuizen. Dit leidde tot grote weerstand, vooral omdat in het convenant dat bij aanvang van de herstructurering werd ondertekend, een toezegging was gedaan dat er geen gedwongen verhuizingen zouden plaatsvinden. De bewoners verzetten zich hevig tegen de herziene plannen. De boosheid leidde zelfs tot een burgerinitiatief en Trichterveld haalde het landelijke nieuws bij SBS6. En hoe Maasvallei ook haar best deed om uit te leggen dat er geen andere oplossing was dan deze, bleef de teleurstelling. Projectleider Lerau Bastiaens moest er samen met collega’s Eloeska Hardy, Micheline Duchateau en Roel Nelissen voor zorgen dat de bewoners geherhuisvest werden. “Ik kon me de teleurstelling bij de mensen wel voorstellen. Als je zag hoe ze hun huisje in orde hadden, helemaal ingericht naar hun eigen smaak. Het was een harde boodschap waar we mee kwamen, maar er was geen weg terug”, aldus Eloeska.

In de loop der jaren is er heel wat veranderd. De bittere smaak is weggespoeld en er wordt positief gekeken naar de ontwikkelingen in de buurt. Er wordt hard gewerkt aan tranche 13, de laatste fase. In 2021 komt er een einde aan de jarenlange herstructurering van het markante tuindorp. Een feest zit er vanwege corona op dit moment niet in. De vreugde is er niet minder om. Zowel bij de bewoners, bij Maasvallei als bij aannemer BAM overheerst tevredenheid. In totaal zijn er 221 nieuwe woningen gebouwd als het project is afgerond, exclusief de 11 huurappartementen Trichterveste. Het gaat om 97 huurwoningen van Maasvallei, 110 koopwoningen en 14 huurwoningen in de vrije sector die zijn aangekocht door Wonen Limburg Accent. Tranche 13 bestaat uit de laatste 12 koopwoningen en de 14 huurwoningen van Wonen Limburg Accent.

Karakter behouden Hoewel de aanplant in de tuinen nog moet groeien en de bouwwerkzaamheden het straatbeeld beheersen, is duidelijk zichtbaar dat het romantische tuindorp zijn charme niet is verloren. De typische huizen met oranjerode pannendaken zorgen ervoor dat het unieke karakter van de wijk behouden is gebleven. De woningen zelf zijn veel comfortabeler en duurzaam. De bewoners, die zich aanvankelijk fel tegen de plannen keerden, zijn blij met het resultaat. “Dit hadden we veel eerder moeten doen”, is een veel gehoord geluid bij huurders die naar een nieuwe woning zijn verhuisd.

Uitvoerder Jan Gerards:

“We hebben iets moois neergezet in Trichterveld”

Zes jaar is hij uitvoerder van de BAM in Trichterveld: Jan Gerards. Van maandag tot vrijdag is hij ‘op de bouw’. Met 20 tot 40 mensen inclusief onderaannemers werken zij aan de herstructurering van Trichterveld. “Het is een mooie rustige wijk, dichtbij de stad. We zijn trots op wat we hier gerealiseerd hebben. De woningen zijn niet meer te vergelijken met hoe ze waren. Qua ruimte, energie, isolatie en ventilatie is het een wereld van verschil. In totaal hebben we 186 woningen aangepakt, de overige 35 woningen zijn in een eerder stadium gerealiseerd. Iedereen is tevreden. “Natuurlijk horen wij ook wel van mensen dat er ook onvrede is geweest omdat de plannen zijn gewijzigd, maar dat is geweest. Als Bam Wonen nemen wij kennis van de onvrede, maar hebben hier verder geen rol in. De samenwerking met Maasvallei is prima. We hebben soms drie keer per week contact en soms een week niet. Dat wisselt. We hebben met z’n allen iets moois neergezet hier, de eindstreep komt in zicht.”