Kort

nieuws

Maasvallei gaat groen

Maasvallei vervangt binnenkort een gedeelte van het wagenpark door elektrische personenauto’s. Door een groot deel van ons wagenpark elektrisch te maken, geven we een duurzaam signaal naar onze eigen medewerker en ook naar onze klanten en toeleveranciers. We geven regelmatig adviezen op het gebied van duurzaamheid en werken ook binnen ons woningbestand aan verduurzaming. Met deze maatregel laten we zien dat het ons menens is met de doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo).

Bewoners slaan groene vingers ineen

In de Dampstraat/Raadhuisstraat in de wijk Heer heeft een aantal bewoners de groene vingers ineen geslagen om de tuintjes voor hun woningen een opknapbeurt te geven. Deze groenvoorziening is van de gemeente, maar de bewoners stoorden zich aan kale plekken, kapotte beplanting en het matige groenonderhoud. Met ondersteuning van de gemeente en Maasvallei hebben de huurders van zes woningen waar de tuintjes aan grenzen, de groenvoorziening geadopteerd. In de afgelopen zomer gaf dit al een kleurrijk beeld. Er wordt samen geplant, onkruid gewied en bladeren opgeruimd. Het ziet er niet alleen netjes en mooi uit, het verbindt de bewoners en de buurt.

Een Qwestie van oplossen

Als u als huurder niet tevreden bent over de dienstverlening van Maasvallei, bijvoorbeeld omdat u vindt dat een medewerker van ons niet correct heeft gehandeld, dat werkzaamheden volgens u niet goed zijn uitgevoerd, of dat afspraken niet zijn nagekomen, kunt u de hulp van Qwestie inroepen. Let wel, mits u er met Maasvallei niet bent uitgekomen. Qwestie is de gezamenlijke en onafhankelijke klachtencommissie van de woningcorporaties van Maasvallei, Servatius en Woonpunt. Qwestie neemt uitsluitend klachten in behandeling die eerst bij uw corporatie zelf zijn ingediend en behandeld. Als u er samen met de corporatie niet bent uitgekomen, kunt u vervolgens een klacht indienen bij Qwestie. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden. Wanneer en hoe u een klacht kunt indienen bij Qwestie en hoe de procedure verloopt, kunt u lezen op de website www.qwestie-limburg.nl