Onderweg naar een gasloos 2050

Woningen Maasvallei

steeds duurzamer

Maasvallei investeert voortdurend in energiebesparing en duurzaamheid van haar woningvoorraad. Hiermee draagt Maasvallei bij aan een beter milieu, maar ook aan lagere woonlasten en meer comfort voor haar bewoners.

In 2008 hebben alle woningcorporaties in Nederland afgesproken dat de woningen in 2021 gemiddeld energielabel B - de op een na hoogste categorie - hebben en de gemiddelde CO2-uitstoot met 20% is verlaagd. De uiteindelijke doelstelling is dat in 2050 het volledige woningbezit van Maasvallei energieneutraal is. Hiervoor is een routeplan uitgewerkt waarin staat beschreven hoe Maasvallei haar bezit CO2 neutraal gaat maken. Dit betekent onder andere dat alle woningen gasloos zijn. Nu is nog maar 5% van de woningen van Maasvallei gasloos. Dit geldt voor de zes nul-op-de-meter woningen in de Dampstraat en drie nieuwbouwcomplexen in de Lakenweverstraat. De gestelde doelen voor 2021 worden gehaald met een gemideld B-label.

108 Woningen naar duurzaamste energielabel Een van de grotere projecten op het gebied van duurzaamheid die Maasvallei heeft gerealiseerd is de verduurzaming van de ABC-flat aan de Burgemeester Kessensingel in Heer. Hier zijn 108 woningen voorzien van de volgende verbeteringen en daarmee van energielabel G naar A of zelfs A+ gegaan:

• De woningen zijn voorzien van HR++ glas.

• De spouwmuren zijn geïsoleerd.

• Er is paneelisolatie aangebracht.

• Er zijn nieuwe voordeuren geplaatst.

• De beganegrondvloer is geïsoleerd.

• Plaatsing nieuwe dakbedekking inclusief isolatiepakket.

• Er zijn thermostaatkranen aangebracht op de radiatoren.

• Plaatsing zonnepanelen; zes panelen per woning

Met dit project is in een keer 3% van het woningbezit van Maasvallei ‘vergroend’. Hierbij is vooral gekozen voor zogeheten ‘no regret’-maatregelen. De naam zegt het al: ‘geen spijt’-maatregelen omdat er vooral is geïnvesteerd in een isolerende schil. Daar hebben bewoners altijd profijt van. In dit geval werd een besparing op de energielasten per woning gerealiseerd tussen de driehonderd en vierhonderd europer jaar. Intussen heeft de woningcorporatie alweer een plan klaarliggen voor verduurzaming tot 2026. Tien complexen, in totaal 274 woningen krijgen een energetische impuls. Zo blijft Maasvallei de komende jaren op meerdere manieren haar bezit vergroenen, zowel in renovatie als nieuwbouw. Financieel is dat nog wel een uitdaging. Voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen is extra geld nodig. Voor alle woningcorporaties in Nederland samen is tot en met 2035 een investering van circa 116 miljard euro nodig. Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijke opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro te kort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Dit blijkt uit het onderzoek dat drie ministeries (BZK, Financiën en EZ) en Aedes samen lieten uitvoeren. Daarom is Maasvallei naast de eigen initiatieven in overleg met Servatius, Woonpunt en de Gemeente Maastricht om te kijken welke duurzaamheidsmaatregelen gezamenlijk opgepakt kunnen worden. In 2021 komt de gemeente met een warmtevisie waarin zij aangeeft op welke manier elke wijk van warmte wordt voorzien. Bijvoorbeeld met warmtenetten, All Electric en eventuele andere gasloze oplossingen. Hierop vooruitlopend is Maasvallei met de collega-corporatie in gesprek en Ennatuurlijk om het bestaande warmtenet in de binnenstad optimaal te benutten. Daarvoor is het van belang dat het warmtenet beschikbaar is op locaties met sociale huisvesting. Juist voor deze doelgroep kunnen duurzame maatregelen de woonlasten laag houden.

Wilt u wonen in het huis van de toekomst?

Maasvallei is op zoek naar bewoners die gasloos, duurzaam en innovatief willen wonen. Als proef gaat Maasvallei twee eengezinswoningen in de wijk Heer (Sint Servatiusweg 95 en Niels Bohrstraat 1) verwarmen met infraroodpanelen waarbij per ruimte geregeld kan worden wat de gewenste temperatuur is. Dit is een nieuwe slimme techniek waarvoor geen cv-ketel en verwarmingsradiators meer nodig zijn. De panelen passen bovendien mooi in de woning. Het warm water wordt voorzien middels een elektrische boiler en er kan alleen elektrisch of via inductie gekookt worden. De proef loopt vanaf het moment dat u er gaat wonen tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode wordt gemonitord wat het elektraverbruik is en uiteraard hoe u de warmtevoorziening ervaart. Gedurende de gehele periode wordt u begeleid door Maasvallei en de producent van de infraroodpanelen. Na de proefperiode loopt het contract voor onbepaalde tijd door.

Kale huurprijs: € 752,33

Huishoudgrootte: minimaal 3

Verzamelinkomen: tussen € 32.201,- en € 44.655,-

Bent u die bewuste en betrokken bewoner die wij zoeken?

Ziet u zichzelf wel wonen in het huis van de toekomst en voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Meld u aan uiterlijk vóór 1 januari 2021 middels motivatiebrief via e.hijmenberg@maasvallei.nl (043-3683740) of via e.hardy@maasvallei.nl (043-3683735). Leg in de brief uit waarom u denkt de juiste kandidaat te zijn voor deze woning.