Buurtbemiddeling:

Meer dan 70% van de gevallen wordt opgelost

Het is fijn als je in goede harmonie met de mensen leeft. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Geluidsoverlast, rommel, de hond, de kinderen en de tuin kunnen voor irritaties zorgen. Cultuurverschillen kunnen daarbij een rol spelen. Het beste wat je kunt doen is zo snel mogelijk het gesprek aangaan. Vaak zijn de ergernissen dan snel uit de wereld. Niemand wil graag problemen met de buren. Rekening houden met elkaar is heel belangrijk.

Kom je er echt niet uit? Dan kan Buurtbemiddeling een rol spelen. Buurtbemiddeling-Maastricht is een vrijwilligersorganisatie die met vijfentwintig vrijwilligers en twee coördinatoren, die problemen in de buurt bespreekbaar maakt en probeert op te lossen. Het aantal aanvragen dat Buurtbemiddeling krijgt, stijgt ieder jaar. In 2019 zijn dit er meer dan 200. In 2016 ging het nog om 91 zaken, in 2017 114 en in 2018 138. De meeste aanmeldingen komen via een verwijzing door een instantie, meestal de politie of een woningcorporatie. In 20% van de gevallen doet een bewoner zelf de aanvraag. De coördinator bepaalt of een conflict geschikt is voor bemiddeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor geluidsoverlast, overlast door kinderen, pesten, rommel, parkeerproblemen of overlast van dieren. Voor relatieproblemen, slepende conflicten, problemen met drugs, alcohol of geweld, geestelijke verwarring, partijen die in een rechtsprocedure zitten, is Buurtbemiddeling niet de juiste partij. De coördinator selecteert de geschikte bemiddelaars. Zeker bij complexe gevallen wordt ook gekeken naar de achtergrond en expertise van de vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen regelmatig trainingen en intervisies, waarin onder andere ervaringen worden uitgewisseld. De bemiddelaars werken altijd in tweetallen. Zij hebben eerst een gesprek met de eerste partij, vervolgens met de tweede partij en daarna volgt een bemiddelingsgesprek met beide partijen. Na de bemiddeling belt de coördinator of het conflict naar tevredenheid is opgelost. Meer dan 70% van de gevallen wordt opgelost.

Hoe sneller zaken worden gemeld hoe groter de kans op een oplossing. De doelstelling van Buurtbemiddeling is om het risico op escalatie te verkleinen, de zelfredzaamheid te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren. Buurtbemiddelaars helpen buren om onderlinge conflicten bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Buurtbemiddeling heeft geen panklare oplossingen. Die moet uit de mensen zelf komen. “Wij oordelen en veroordelen niet. Wij proberen mensen samen aan tafel te krijgen. Het uitspreken van het probleem is soms al de helft van de oplossing. Dan is de druk van de ketel. Vaak is er sprake van onwetendheid. Ik maak mee dat bewoners elkaar in de armen vliegen: ‘kom hier, krijg je een knuffel, dat wist ik helemaal niet’. Dat zijn cadeautjes voor ons; als het goed komt. Dat lukt niet altijd. Ieder verhaal is anders, ieder probleem is anders.

De coördinatoren van Buurtbemiddeling Maastricht, Jan van der Weerd en Gerard Mol, zijn telefonisch en/of per mail bereikbaar. Telefoon 06 52 65 16 47, e-mail: info@buurtbemiddeling-maastricht.nl of kijk op www.buurtbemiddeling-maastricht.nl.