Joop Prasters (l) en Wil Ringhs (r)

Bewonerskrachten werken aan mooie, veilige en leefbare wijken

Tijdens de sloopwerkzaamheden van de panden in de Bauduinstraat hielden ze de boel in de gaten. En ook als er straks gebouwd gaat worden zijn Bewonerskrachten Joop Praster en Wil Ringhs dagelijks terplekke. Ze zijn begaan met hun Wittevrouwenveld en willen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Bewonerskrachten zijn een initiatief van Woningstichting Servatius: actieve bewoners die hart hebben voor hun wijk. Ze houden een oogje in het zeil, signaleren onveilige situaties en geven dit door aan aan de gemeente Maastricht en Servatius. Het werkt zo goed dat er al Bewonerskrachten actief zijn in de wijken Heugem, Caberg, Mariaberg, Wittevrouwenveld, Limmel, De Heeg en Daalhof. Bij de sloop van de woningen aan de Bauduinstraat waar onder andere nieuwe sociale huurappartementen van Maasvallei en Servatius worden gebouwd heeft Maasvallei kennis kunnen maken met het fenomeen Bewonerskrachten. De ervaringen waren zo positief dat ook Maasvallei overweegt hiermee aan de slag te gaan.

Catastrofe voorkomen Joop Praster woont al meer dan zestig jaar in Wittevrouwenveld en is zo’n zeven jaar Bewonerskracht. Samen met Wil Ringhs, die vijf jaar Bewonerskracht is, hield hij toezicht op een goed verloop van de sloop van de woningen aan de Bauduinstraat. “Als er werkzaamheden gepland stonden, gingen we altijd even bij de bewoners langs die er wellicht overlast van zouden ondervinden. We lieten het weten als er flink gesloopt ging worden, zodat ze hun ramen dicht hielden. Zo voorkom je al een heleboel problemen”, aldus Wil Ringhs. Nu de sloop van de woningen is afgerond en er bijna kan worden begonnen met nieuwbouw en renovatie, blijven Joop en Wil actief voor de bewoners, Maasvallei en de aannemer. Ze houden alles in de gaten. De heren beschikken zelfs over een VCA-certificaat. Ze hebben een cursus gevolgd om te leren toezien of risicovolle operationele werkzaamheden, zoals sloop- en bouwwerkzaamheden, op een veilige en gezonde wijze worden uitgevoerd. Op de bouwplaats spreken ze werklui aan als ze niet volgens de regels werken. “Dit is ons gevraagd door de aannemer. Het draagt bij aan een betere veiligheid en verkleint het risico op bedrijfsongevallen”, aldus Joop. De Bewonerskrachten zijn de hele dag in de weer van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds. En ook laat in de avond maken ze samen een ronde. En dat is nodig. Inbraken, diefstallen en brandstichting komen regelmatig voor. In augustus hebben Joop en Wil door adequaat in te grijpen een catastrofe kunnen voorkomen. Bij sloopwerkzaamheden ontstond een gaslekkage bij het ontmantelen van de koperleidingen. “De jongeman die dit had veroorzaakt kwam lijkbleek uit de kelder gestormd. Hij was volledig van de kaart. Wij waren toevallig terplekke en hebben hem opgevangen en actie ondernomen. We hebben 112 gebeld, de omgeving afgezet en de omwonenden geëvacueerd naar aar de ruimte van het bewonerskrachten Wittevrouwenveld. We hebben heel goed samengewerkt met de hulpdiensten en uiteindelijk is het goed gekomen. Maasvallei heeft haar waardering uitgesproken over onze aanpak. Dat is een mooi compliment”, aldus Joop Praster.

Sociale betrokkenheid De bewonerskrachten zijn groepjes huurders van Servatius die op vrijwillige basis als verlengstuk van de woningcorporatie fungeren. De bewonerskrachten lopen wekelijks in koppels hun rondes en leveren een bijdrage aan het schoon en veilig houden van de buurt. Zij doen dit onder andere door:

• Toezien op handhaven leefbaarheid.

• Zorgen voor bekendheid van de woonregels.

• Aanspreken medebewoners op het naleven van de woonregels.

• Tijdig melden van leefbaarheidsklachten, overtredingen, vernielingen en wensen.

• Melden van onderhoudsklachten bij Servatius of gemeente Maastricht.

• Bijdragen aan extra aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt.

• Zorgdragen voor korte lijnen tussen huurders en Servatius.

Bewonerskrachtenteams starten met het signaleren van het schoon en veilig houden van hun wijk. Nadat zij hun buurt goed in beeld hebben, gaan zij naast het signaleren hun buurtbewoners aanspreken/ coachen op hun leefgedrag. Het tempo van het doorlopen van de stappen wordt bepaald door de teamleden. Als laatste wordt het controleren en beheren toegevoegd aan de taken. Een deel van de bewonerskrachtenteams zitten in de fase van controleren en beheren, zo ook het team Wittevrouwenveld. Naast de reguliere taken voeren zij ook controles op de gebieden van sloop en nieuwbouw. Ook is er een klusteam samengesteld, op eigen initiatief houden de bewonerskrachten zich bezig met het uitvoeren van klussen voor kwetsbare bewoners die niet op hun netwerk kunnen terug vallen. In de wijken waar de bewonerskrachten van Servatius actief zijn, zijn er positieve signalen en is er een verbetering te zien van de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van bewoners. Zo ook in Wittevrouwenveld.