Woningstichting Maasvallei scoort goed bij vierjaarlijkse visitatie

Maasvallei vervult haar maatschappelijke rol goed, met veel inzet, enthousiasme en daadkracht

Vierjaarlijks wordt woningstichting Maasvallei door een onafhankelijke visitatiecommissie beoordeeld. Over de periode 2014-2018 is het oordeel over de geleverde maatschappelijke prestaties goed. De visitatiecommissie beoordeelt Maasvallei als daadkrachtig, financieel gezond en innovatief.

Directeur-bestuurder Alex Meij is blij met het resultaat: “Trots ben ik op deze prestatie. Onze medewerkers hebben hier keihard voor gewerkt de afgelopen vier jaar en dat is een groot compliment waard. Als kleinste van de corporaties in de gemeente Maastricht, hebben we op hoog niveau gepresteerd. We scoren op bijna alle onderdelen een 7 of hoger. Onze directe belanghebbenden geven ons gemiddeld zelfs een 7,6.”


Aanbevelingen

De commissie noemt de platte organisatiestructuur van Maasvallei een sterk punt. De flexibiliteit en korte lijnen zorgen voor daadkracht en innovatie. Hierdoor is Maasvallei in staat de volkshuisvestelijke doelen te behalen met een hogere klanttevredenheid tegen lagere bedrijfslasten. Naast de positieve punten zijn er ook aanbevelingen. Zo geeft de commissie aan dat de informatievoorziening verder geoptimaliseerd kan worden. Dat monitoring en bijsturing van de prestatieafspraken op het thema vastgoedontwikkeling verbeterd kunnen worden en dat een concrete uitwerking van strategie naar acties in de praktijk zullen bijdragen aan een nog beter resultaat. De keuze voor meer maatschappelijke focus op wonen en zorg en studentenhuisvesting passen goed bij Maasvallei volgens de commissie. Hierbij is het van belang de verwachtingen van belanghebbenden en het draagvlak goed te organiseren en monitoren. Maasvallei ziet de aanbevelingen als goede handvatten om mee aan de slag te gaan en te verankeren in de bedrijfsvoering.


Zelfreflectie en verantwoording

Maasvallei laat al sinds geruime tijd vierjaarlijks een visitatie uitvoeren. Sinds 2015 is het een wettelijke verplichting voor woningcorporaties. Het is voor Maasvallei een manier om kritisch naar zichzelf te kunnen blijven kijken en verantwoording af te leggen over de geleverde maatschappelijke prestaties in die periode.