Steeds meer studenten
naar Maastricht

Het aantal ingeschreven studenten aan de Universiteit Maastricht groeit ieder jaar. In het collegejaar 2018-2019 was het aantal ingeschreven studenten 18.129. In 2017 waren er dat 17.464 en in 2016 16.861. Meer dan de helft van de studenten komt uit het buitenland. In totaal gaat het om 118 verschillende nationaliteiten. Met de groei van het aantal studenten in Maastricht, zo’n 4% per jaar, neemt ook de behoefte aan studentenhuisvesting toe. Maasvallei is één van de huisvesters van deze doelgroep. 15% van de huurders van Maasvallei is student. In totaal zo’n 600 op 4.300 bewoners. Maasvallei heeft altijd al bijzondere aandacht besteed aan studenten. In overleg met de gemeente en de Universiteit Maastricht is besloten verder in te spelen op de ontwikkeling van Maastricht als studentenstad. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken.


Prestatieafspraken

De gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen in Maastricht maken al een aantal jaren afspraken over de uitvoering van het woonbeleid, de zogeheten prestatieafspraken.

Deze afspraken worden gemaakt om het wonen en leven in Maastricht voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. De samenwerkende partijen hebben voor vijf thema’s concrete prestaties vastgelegd voor het nieuwe jaar.

Deze thema’s zijn: betaalbaarheid, wonen en zorg, woonruimteverdeling, veiligheid en leefbaarheid en vastgoed. Voor het eerst is de huisvesting van studenten opgenomen in de prestatieafspraken. De opgave is simpel; er moeten studentenwoningen bij. Deels moet deze behoefte worden ingevuld door particuliere huisvesters, deels door vier corporaties in Maastricht: Woonpunt, Servatius, Wonen Limburg en Maasvallei.

Maasvallei speelt in op de actuele behoefte aan studentenhuisvesting. Maasvallei onderzoekt ook de mogelijkheid om complexen gemengd in te zetten. Hierbij gaat het om woningen voor 1-persoonshuishoudens waar een zogeheten ‘magic mix’ gehuisvest kan worden, bijvoorbeeld studenten met senioren, statushouders, of bewoners met een beperking, aldus Patrick Poppe, beleidsadviseur kwaliteit bij Maasvallei.