Kort nieuws

Nieuw appartementencomplex Lindenkruis krijgt woongroep als bestemming

In het voorjaar van 2020 worden twintig appartementen opgeleverd die in eerste instantie ingevuld worden door Woongroep Maastricht. Deze stichting is al jarenlang actief met het opstarten van een woongroep in Maastricht. Maasvallei was bereid hieraan mee te werken. Dit is nu gelukt met de realisatie van het appartementencomplex Lindenkruis. Deze locatie, gelegen achter de oude brandweerkazerne, biedt woongelegenheid aan negentien huishoudens. Één appartement wordt als gezamenlijke ruimte gehuurd door de stichting. Alle appartementen vallen binnen de sociale huurgrens. Het complex bestaat uit vier grotere appartementen met twee slaapkamers en vijftien woningen met één slaapkamer.

Huurders moeten in de eerste plaats voldoen aan de reguliere toewijzingseisen voor sociale huur. De Stichting Woongroep Maastricht doet vervolgens de selectie. De bewoners, veelal 55+, dienen het gedachtegoed van de woongroep aan te hangen. Belangrijk hierbij is het hebben van culturele aandacht, nog graag actief willen zijn en zorg voor elkaar. “Je wordt ouder en beseft dat de maatschappij niet meer vanzelfsprekend voor je zal zorgen. Je wilt je leven een actieve invulling geven en bent bereid je hiervoor, samen met anderen, in te zetten. Ieder huishouden is zelfstandig, maar er is een gezamenlijke ruimte met de bedoeling initiatieven te ontplooien”, zo schrijft de woongroep op haar website. Er zijn nog enkele appartementen beschikbaar. Naar verwachting vindt de woongroep hier zelf de kandidaten voor. Mocht dit niet het geval zijn, worden de woningen door Maasvallei aangeboden. De woningen zijn levensloopbestendig.

Adviescommissie bekijkt woningen op eigen wijze

De vrouwelijke touch van Maasvallei


Maasvallei heeft de zogeheten Vrouwen Advies Commissie nieuw leven ingeblazen. In een ver verleden bestond zo’n commissie en nu leek het wijkconsulenten Ingrid Hanssen en Hélène Coumans een goed idee om dit orgaan weer op te tuigen. De gedachte hierachter is om met een aantal vrouwen kritisch te kijken naar nieuwbouwcomplexen of herstructureringsprojecten. Het vrouwelijk oog kijkt net iets anders tegen zaken aan dan een mannenblik. De vrouwen die deel uitmaken van de commissie zijn Riny Jalhay, voorzitter van de HV Woonvallei, een bewoonster van Achter den Handel (seniorencomplex), Wendy Frijns beleidsadviseur, Ingrid Hanssen en Hélène Coumans. Het doel is de gebruikskwaliteit van de woningen, appartementen en complexen te verbeteren. Iedere bewoner mag rekenen op een optimale woonkwaliteit op het gebied van bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid.

Parkeerplaatsen te huur


Per direct te huur parkeerplaatsen in Maastricht op de volgende locaties:

• Brouwersweg / Annalaan

• Martin Lamkincour

• Ambyerstraat Noord


Heeft u interesse?

Bel 043 368 37 37 of

kijk op www.maasvallei.nl