Buurtplatform Amby: verbinden, delen en vermenigvuldigen

Buurtplatform Amby: verbinden, delen en vermenigvuldigen

Leon Gadet en Marjo van der Leer-Grootaers van Buurtplatform Amby

De Nederlandse zorguitgaven bedragen inmiddels meer dan 100 miljard euro per jaar. Die kosten stijgen nog steeds. Niet voor niets doet de overheid een appèl op de zelfredzaamheid. Het doel is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. “Maar dat betekent ook dat we meer op elkaar zijn aangewezen, elkaar moeten helpen. Buurtplatform Amby wil verbinden. Wij kunnen zo wat besparen op die 100 miljard”, zegt Leon Gadet, voorzitter van het Buurtplatform Amby. De voorzitter noemt het Buurtplatform een sociale koepel die over Amby heen ligt. Onze grootste kracht is ons netwerk. In totaal zijn zeventig tot tachtig mensen betrokken bij Buurtplatform Amby. Het buurtplatform werkt dagelijks aan het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van de Maastrichtse wijk Amby.

“Onze basis is een Excelbestand. We hebben alles in kaart gebracht; de zorg, de winkels, de samenstelling van de bevolking, stichtingen, verenigingen, bedrijven, al deze data zijn opgeslagen in het Excelbestand. Als we weten wat er allemaal is, kunnen we verbinden. Dat is wat we doen. Amby heeft de charme van een dorp grenzend aan de stad. 24% van de mensen is ouder dan 65 jaar. Veel van deze mensen hebben behoefte aan informatie en hulp. We pakken zaken op z’n ‘Jip en Jannekes’ aan. Zo hebben we onder andere een inventarisatie gemaakt van losliggende stoeptegels en andere obstakels die gevaarlijk kunnen zijn voor met name senioren. Dat hebben we gedaan met ouderen zelf. Zij zijn op pad gegaan met de scootmobiels en hebben aangegeven waar zich problemen voordeden. Voor 2020 staat op de planning om scootmobiel rijles te gaan geven. Veel ouderen hebben nooit autogereden of zelfs geen rijbewijs. En dan stappen ze nu op een scootmobiel. Dat gaat niet altijd goed. Ons idee is dat ervaren scootmobilisten lesgeven en er samen een gezellige leerzame dag van maken. Hiervoor willen we het liefst dat er bij de zorgcomplexen Hagerpoort en de Zeven Bronnen in Amby oefenbanen met hindernissen worden aangelegd. Dit soort activiteiten zorgt er ook voor dat mensen de deur uitgaan en niet in een sociaal isolement komen.”

“Buurtplatform Amby wil verbinden.
Onze grootste kracht is ons netwerk”

De thuisbasis van het Buurtplatform Amby ligt aan de Ambyerstraat Noord. De ruimtes worden ter beschikking gesteld door Aandacht Plus Zorg, een zorgverstrekker met dagopvang en wijkverpleging. Het is een zoete inval bij het buurtplatform.

“Iedereen is welkom hier”, zegt Leon Gadet. “Bij het buurtplatform kunnen boeken worden geleend, een buurtbewoner die advocaat is houdt gratis spreekuur voor juridisch advies. Het Sociale Team Amby, Werk & Bemiddeling, de wijkagent heeft er spreekuur, mensen van het Toon Hermans huis, allemaal komen ze regelmatig naar de ‘woonkamer’ van het Buurtplatform. Ut kretsje is een mini-voedselbank van het buurtplatform. Een kleinschalig en laagdrempelig alternatief voor de voedselbank. Inwoners van Amby informeren we via onze eigen social media-kanalen, de website, maar ook via de samenwerking met het wijkblad Amyer Praot.


En alles volgens de wet van de wederkerigheid. De een helpt de ander en de ander doet iets terug. “Zo werkt het. En wij verbinden, delen en vermenigvuldigen.”

Voor meer informatie: Stichting Buurtplatform Amby, Ambyerstraat Noord 78. Telefoon: 06 364 084 24.