Coördinatoren van buurtbemiddeling Maastricht Jan van der Weerd (l) en Gerard Mol (r).

Gerard Mol, coördinator Buurtbemiddeling-Maastricht:

“Het uitspreken van het probleem is soms al de helft van de oplossing”

Het is fijn als je in goede harmonie met de mensen in je omgeving leeft. Dat is helaas niet altijd vanzelfsprekend. Geluidsoverlast, rommel, de hond, de kinderen en de tuin kunnen voor irritaties zorgen. Het beste wat je dan kunt doen is zo snel mogelijk het gesprek aangaan. Vaak zijn de ergernissen dan snel uit de wereld. Niemand zit te wachten op problemen met de buren.

Kom je er echt niet uit? Dan kan Buurtbemiddeling een rol spelen. Buurtbemiddeling-Maastricht is een vrijwilligersorganisatie die met vijfentwintig vrijwilligers en twee coördinatoren de overlast bespreekbaar maakt en probeert op te lossen. Het aantal aanvragen dat Buurtbemiddeling-Maastricht krijgt, stijgt ieder jaar. In 2019 waren dit er meer dan 200. In 2016 ging het nog om 91 zaken, in 2017 om 114 en in 2018 om138 zaken. Gerard Mol, één van de twee coördinatoren van Buurtbemiddeling-Maastricht, denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de grotere bekendheid van Buurtbemiddeling. “We kunnen niet zeggen dat er méér overlast is. Wel is de moeilijkheidsgraad van de zaken groter, doordat er meer meldingen komen waarbij mensen met een psychische achtergrond of licht verstandelijke beperking betrokken zijn. Mede door de terugtrekkende overheid wonen meer mensen zelfstandig die eerder - vanwege een beperking - onder begeleiding woonden. Daarom is het contact met de zorginstanties heel belangrijk. Wij blijven vrijwilligers en zijn geen professionele hulpverleners.”


Geschikt – niet geschikt

De meeste aanmeldingen komen via een verwijzing door een instantie, meestal de politie of een woningcorporatie. In 20% van de gevallen doet een bewoner zelf de aanvraag. De coördinator bepaalt of een conflict geschikt is voor bemiddeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor geluidoverlast, overlast door kinderen, pesten, rommel, parkeerproblemen en overlast van dieren. Voor relatieproblemen, slepende conflicten, problemen met drugs, alcohol of geweld, geestelijke verwarring of partijen die in een rechtsprocedure zitten, is Buurtbemiddeling niet de juiste instantie. De coördinator selecteert de geschikte bemiddelaars. Zeker bij complexe gevallen wordt er ook gekeken naar de achtergrond en expertise van de vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen regelmatig trainingen en intervisies, waarin onder andere ervaringen worden uitgewisseld. De bemiddelaars werken altijd in tweetallen. Zij hebben eerst een gesprek met de eerste partij, vervolgens met de tweede partij daarna volgt een bemiddelingsgesprek met beide partijen. Na de bemiddeling belt de coördinator of het conflict naar tevredenheid is opgelost. Meer dan 70% van de gevallen wordt opgelost.


Hoe sneller zaken worden gemeld hoe groter de kans op een oplossing. De doelstelling van buurtbemiddeling is het risico op escalatie verkleinen, de zelfredzaamheid vergroten en de leefbaarheid verbeteren. Buurtbemiddelaars helpen buren om onderlinge conflicten bespreekbaar te maken, zodat zij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Buurtbemiddeling heeft geen panklare oplossingen. Die moet uit de mensen zelf komen. “Wij oordelen en veroordelen niet. Wij proberen mensen samen aan tafel te krijgen.

Het uitspreken van het probleem is soms al de helft van de oplossing. Dan is de druk van de ketel. Vaak is er sprake van onwetendheid. We maken mee dat bewoners elkaar in de armen vliegen: ‘kom hier, krijg je een knuffel, dat wist ik helemaal niet’. Dat zijn cadeautjes voor ons. Dat lukt niet altijd. Ieder verhaal is anders, ieder probleem is anders.


De coördinatoren van Buurtbemiddeling Maastricht, Jan van der Weerd en Gerard Mol, zijn telefonisch bereikbaar via 06 52 65 16 47 of via e-mail:

info@buurtbemiddeling-maastricht.nl.

Meer informatie zie ook: www.buurtbemiddeling-maastricht.nl